Usvojen Globalni plan borbe protiv demencije

Srijeda, 28. lipnja 2017.

70 WHA Geneve.jpg

Plan otvara novo razdoblje razumijevanja, njege i liječenja ističući kako demencija nije normalna pojava u starosti i da onima koji su njome zahvaćeni trebamo pomoći kako bi mogli živjeti što bolje sa svojim preostalim spoznajnim sposobnostima. Ali da bi se to ostvarilo - vlade moraju djelovati odmah.

Nakon deset godina napora Alzheimer’s Disease International - ADI (Međunarodnog saveza nacionalnih udruga za borbu protiv Alzheimerove bolesti i srodnih demencija kojeg je članica i naša Udruga), i zagovaranja potrebe donošenja globalnog odgovora na rastuću krizu koju uzrokuje demencija, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prihvatila je jednoglasno na svojoj 70-toj skupštini krajem svibnja 2017. Globalni plan borbe protiv demencije. On izražava viziju svijeta u kojemu je demencija prevenirana i u kojem osobe s demencijom i njihovi obiteljski njegovatelji žive dobro i primaju svu potrebnu pomoć na dostojanstven način.

Stoga je cilj Globalnog plana borbe protiv demencije poticanje javno-zdravstvenih politika koje poboljšavaju kakvoću života osoba s demencijom, njihovih njegovatelja i obitelji. Zato on poziva vlade (koje to još nisu učinile, a među njima je u Hrvatska), na neodgodivo donošenje nacionalnih programa i podršku akcijama koje:

  • Demenciju stavljaju u središte nacionalnih javno-zdravstvenih politika;
  • Šire svijest o demenciji i podupiru stvaranje demenciji prijateljskih zajednica;
  • Smanjuju rizike od bolesti koje uzrokuju simptome demencije;
  • Uvode ranu dijagnozu neurodegenerativnih bolesti među kojima se Alzheimerova bolest pojavljuje u oko dvije trećine slučajeva;
  • Podupiru istraživanja uzročnika demencije;
  • Razvijaju bolje oblike njege i liječenja povezivanjem djelovanja znanstvenih, zdravstvenih i socijalnih te drugih vladinih i nevladinih organizacija;
  • Snažnije pomažu obiteljskom skrbnicima koji se brinu o osobama s demencijom u njihovim domovima te;
  • Stvaraju obrazovne programe i informacijske sustave koji podržavaju navedene napore.

Paola-Barbarino-ADI.jpgPaola Barbarino, izvršni direktor ADI-a, naglasila je obraćajući se Skupštini SZO da je sadašnji odnos prema demenciji  'neodrživ' te da bi barem jedan posto društvenih troškova demencije trebalo usmjeriti na financiranje neuroznanosti, poboljšanje njege, prevencije i smanjenja rizika, razvoja lijekova i javnog zdravstva.

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest duboko vjeruje da će Globalna strategija borbe protiv demencije, za čije je usvajanje glasala i hrvatska delegacija predvođena g. Tomislavom Dulibićem, državnim tajnikom u Ministarstvu zdravstva, potaknuti usvajanje predložene Nacionalne strategije borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija i širu podršku naporima naše Udruge.Oznake:
Kategorija: Novosti