Pretraživanje bloga

Što smo sve ostvarili tijekom Mjeseca borbe protiv Alzheimerove bolesti?

Tijekom Svjetskog mjeseca Alzheimerove bolesti naša je Udruga ostvarila mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti u 8 gradova naše zemlje u čijim županijama živi oko 44% osoba s Alzheimerovom bolešću. Zahvaljujući medijskim odjecima tih aktivnosti oko 1,3 mili…
Teme bloga Tijekom Svjetskog mjeseca Alzheimerove bolesti naša je Udruga ostvarila mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti u 8 gradova naše zemlje u čijim županijama živi oko 44%… Pogledaj objavu

Što smo sve ostvarili tijekom Mjeseca borbe protiv Alzheimerove bolesti?

Tijekom Svjetskog mjeseca Alzheimerove bolesti naša je Udruga ostvarila mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti u 8 gradova naše zemlje u čijim županijama živi oko 44% osoba s Alzheimerovom bolešću. Zahvaljujući medijskim odjecima tih aktivnosti oko 1,3 mili…
Teme bloga Tijekom Svjetskog mjeseca Alzheimerove bolesti naša je Udruga ostvarila mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti u 8 gradova naše zemlje u čijim županijama živi oko 44%… Pogledaj objavu

Zadar: Šutnja nije uvijek zlato

Tjedan mentalnog zdravlja u Zadarskoj županiji, koji je održan uz potporu Grada i Županije od 6. do 10. listopada 2014., obilježen je aktivnostima koje destigmatiziraju demenciju i predavanjima o palijativnoj skrbi te Alzheimerovoj bolesti. Time je u Zada…
Teme bloga Tjedan mentalnog zdravlja u Zadarskoj županiji, koji je održan uz potporu Grada i Županije od 6. do 10. listopada 2014., obilježen je aktivnostima koje destigmatiziraju… Pogledaj objavu

Zadar: Šutnja nije uvijek zlato

Tjedan mentalnog zdravlja u Zadarskoj županiji, koji je održan uz potporu Grada i Županije od 6. do 10. listopada 2014., obilježen je aktivnostima koje destigmatiziraju demenciju i predavanjima o palijativnoj skrbi te Alzheimerovoj bolesti. Time je u Zada…
Teme bloga Tjedan mentalnog zdravlja u Zadarskoj županiji, koji je održan uz potporu Grada i Županije od 6. do 10. listopada 2014., obilježen je aktivnostima koje destigmatiziraju… Pogledaj objavu