Pretraživanje bloga

Smanjite stigmu demencije - riječima

Na stigmatizaciju demencije i osoba koje izražavaju simptome demencije snažno utječe i način kako govorimo o njima. Stereotipni izrazi koje često izgovaramo produbljuju jaz između mitova o demenciji i naših nastojanja da ju destigmatiziramo. Primjerice, g…
Teme bloga Na stigmatizaciju demencije i osoba koje izražavaju simptome demencije snažno utječe i način kako govorimo o njima. Stereotipni izrazi koje često izgovaramo… Pogledaj objavu

Smanjite stigmu demencije - riječima

Na stigmatizaciju demencije i osoba koje izražavaju simptome demencije snažno utječe i način kako govorimo o njima. Stereotipni izrazi koje često izgovaramo produbljuju jaz između mitova o demenciji i naših nastojanja da ju destigmatiziramo. Primjerice, g…
Teme bloga Na stigmatizaciju demencije i osoba koje izražavaju simptome demencije snažno utječe i način kako govorimo o njima. Stereotipni izrazi koje često izgovaramo… Pogledaj objavu

Deset savjeta za komunikaciju s oboljelima od demencije

Teme bloga Savjeti za komunikaciju s oboljelima od demencije koje je pripremila dr. sc. Marija Kušan Jukić, specijalistica psihijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče, a koje je… Pogledaj objavu

Deset savjeta za komunikaciju s oboljelima od demencije

Teme bloga Savjeti za komunikaciju s oboljelima od demencije koje je pripremila dr. sc. Marija Kušan Jukić, specijalistica psihijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče, a koje je… Pogledaj objavu