Pretraživanje bloga

Zaboravnost postaje opasna tek kada nas ona prestane brinuti

Uvijek nas užasne trenutak kada se  nečega ne možemo sjetiti. A svjesni smo da nam je 'to' poznato, da smo 'to' znali, da 'to' znamo, da je nemoguće da se 'toga' ne možemo… Pogledaj objavu

Zaboravnost postaje opasna tek kada nas ona prestane brinuti

Uvijek nas užasne trenutak kada se  nečega ne možemo sjetiti. A svjesni smo da nam je 'to' poznato, da smo 'to' znali, da 'to' znamo, da je nemoguće da se 'toga' ne možemo… Pogledaj objavu